ZOZK

ZACHODNIOPOMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK KARATE

ZACHODNIOPOMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK KARATE

Zachodniopomorski Okręgowy Związek jest stowarzyszeniem dobrowolnym, samorządnym i trwałym. Działa w dyscyplinie sportu Karate. Celem Związku jest organizowanie, nauczanie, organizacja, uprawianie, rozpowszechnianie, popularyzacja i rozwój dyscypliny sportowej Karate oraz skupianie się stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność we wszystkich formach kultury fizycznej i sportu w zakresie Karate bez względu na ich przynależność organizacyjną.